Regulamin Studia Green Hornet Tattoo

1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.

2. Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonanych zdjęć, projektów i tatuaży.

3. W Green Hornet Tattoo obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i innych używek.

4. W Green Hornet Tattoo obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych. Nieprzestrzeganie zaleceń grozi trwałą utratą zdrowia.

5. W Green Hornet Tattoo stanowisko tatuatora to indywidualne miejsce pracy artysty, zabrania się zatem rozkładania prywatnych rzeczy na biurkach tatuatorów.

6. Wszystkie ceny ustalane są indywidualnie.

7. Rezerwacja terminu wykonania tatuażu odbywa się osobiście w studiu lub przez telefon, komunikator internetowy, facebook itp. Przy rezerwacji Klient zobowiązuje się uiścić zadatek 100-300 zł max do 7 dni od ustalenia terminu. Zadatek jest częścią opłaty za tatuaż – pozostała część musi zostać wpłacona bezpośrednio po wykonaniu tatuażu. Zadatek proszę wpłacać osobiście w studiu po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie. Dla osób z zagranicy lub z odległych miejsc można wpłacać zadatek na konto:
52 1050 1953 1000 0092 0868 8706 ING Bank Śląski
Grzegorz Turowski Nasutów 212a, 21-025 Niemce
Tytuł przelewu: dane osoby wpłacającej zadatek i termin.
Rezerwacja terminu nie potwierdzona wpłatą zadatku nie jest dla nas wiążąca. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.

8. Przed ustalonym terminem wykonania tatuażu osoba zainteresowana zobowiązana jest do przybycia do studia na konsultacje. Konsultacje mają na celu ustalenie wzoru, planu jego rozmieszczenia, rozmiaru, kolorystyki, doboru innych elementów tatuażu oraz przygotowania się do zabiegu.

9. Projekty przygotowuje najpóźniej w dzień ustalonego terminu wykonania tatuażu. Wzór będzie do wglądu w studiu lub w wyjątkowych sytuacjach wysyłamy wzór przez internet.

10. W przypadku rezygnacji z wykonania tatuażu w Green Hornet Tattoo zadatek pokrywa koszty wykonania projektu. Nie przybycie w wyznaczonym terminie lub brak powiadomienia o rezygnacji na min. 7 dni robocze przed terminem wykonania tatuażu jest jednoznaczne z utratą dokonanej wpłaty zadatku. Termin tatuażu można przesunąć tylko raz – z uzasadnionego powodu. Kolejne zmiany terminów wiążą się z opłatą nowego zadatku.

11. Zabiegi wykonujemy tylko osobom pełnoletnim a w przypadku niepełnoletności wymagamy osobistej wizyty jednego z rodziców i jego zgody na piśmie. Nie wykonujemy tatuaży osobom poniżej 16 roku życia.

12. Nie wykonujemy zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

13. Green Hornet Tattoo nie ponosi odpowiedzialności za sposób zachowania się barwników na ciele.

14. Po zabiegu informuje o zasadach pielęgnacji tatuażu zarówno w czasie gojenia jak i w późniejszym czasie. Informacje dotyczące pielęgnacji dostępne są również poniżej Regulaminu. Każda osoba otrzymuje instrukcje do której powinna się dostosować.

15. Studio Green Hornet Tattoo nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji po wykonaniu zabiegu.

16. Studio Green Hornet Tattoo nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnych zmian skórnych mogących wystąpić po zabiegu.

17. Pracownicy Green Hornet Tattoo Studio mogą odmówić wykonania tatuażu jeżeli uznają, że zabieg zagraża zdrowiu Klienta lub pracownika lub wzór tatuażu kłóci się z poglądami pracownika.

18. Możemy przerwać wykonywanie zabiegu w przypadku stwierdzenia pogorszenia się samopoczucia Klienta lub wystąpieniu zmian w strukturze skóry.

19. Prosimy o nieprzyprowadzanie małych dzieci i zwierząt do studia. Przychodząc na wykonanie tatuażu prosimy o przyprowadzenie nie więcej niż jednej osoby towarzyszącej.

20. Proces wykonywania tatuażu jest zabiegiem nieodwracalnym. Przed przystąpieniem do zabiegu prosimy o rozwagę.

21. Ze względów bezpieczeństwa pomieszczenie Studia są monitorowane.

22. Na spóźnionych klientów czkamy max do 20 min, po takim spóźnieniu termin przepada.

Social media

Studio tatuażu Lublin

Usuwanie tatuażu Lublin

tatuaż Lublin

Godziny otwarcia

 • Pn

  10:00 - 18:00

 • Wt

  10:00 - 18:00

 • Sr

  10:00 - 18:00

 • Czw

  10:00 - 18:00

 • Pt

  10:00 - 18:00

 • Sb

  10:00 - 18:00

 • Nd

  zamknięte

Search